منوی اطلاعیه

بست های خالیAll vacancies

یکشنبه ۱۴۰۲/۷/۱۶ - ۱۲:۳۸
Background image

اعلان کاریابی!

به‌منظور تحقق اهداف امارت اسلامی افغانستان و سپردن کار به اهل آن، ریاست مؤسسه تحصیلات عالی نیمروز به تعداد (9) بست را به اعلان رقابت آزاد میگذارد.

به منظور سپردن کار به اهل آن و دریافت نیروی بشری لایق، شایسته، متخصص و صادق در سطح ادارات مرکزی وزارت و نهادهای تحصیلی، متکی به هدایت مقام محترم وزارت، مؤسسه تحصیلات عالی نیمروز بست‌های خالی خویش را به اعلان می‌سپارد.

کاندیدان واجد شرایط میتوانند . . .

یکشنبه ۱۴۰۲/۶/۵ - ۱۶:۳۱

نیمروز

Background image

اعلان کاریابی!

به‌منظور تحقق اهداف امارت اسلامی افغانسان و سپردن کار به اهل آن، ریاست مؤسسه تحصیلات عالی نیمروز به تعداد (11) بست را به اعلان رقابت آزاد میگذارد.

به منظور سپردن کار به اهل آن و دریافت . . .

بسته شده Show all

یکشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ - ۹:۵

اعلان کاریابی!

ریاست مؤسسه تحصیلات عالی نیمروز جهت اشتغال زائی جوانان و سپردن کار به اهل آن یک‌بست خالی «معتمد نقدی» خویش را از طریق رقابت آزاد به اعلان سپرده است.

داوطلبان میتوانند از تاریخ نشر این . . .

OpenShow all

یکشنبه ۱۴۰۲/۷/۱۶ - ۱۲:۳۸
Background image

اعلان کاریابی!

به‌منظور تحقق اهداف امارت اسلامی افغانستان و سپردن کار به اهل آن، ریاست مؤسسه تحصیلات عالی نیمروز به تعداد (9) بست را به اعلان رقابت آزاد میگذارد.

به منظور سپردن کار به اهل آن و دریافت . . .

یکشنبه ۱۴۰۲/۶/۵ - ۱۶:۳۱

نیمروز

Background image

اعلان کاریابی!

به‌منظور تحقق اهداف امارت اسلامی افغانسان و سپردن کار به اهل آن، ریاست مؤسسه تحصیلات عالی نیمروز به تعداد (11) بست را به اعلان رقابت آزاد میگذارد.

به منظور سپردن کار به اهل آن و دریافت . . .