پوهنځی اقتصاد

پلان استراتژیک پوهنحی اقتصاد 

مقدمه

با شکل گیری زندگی اجتماعی جدید و مدرن انسان، بحث بر سر نحوه استفاده از منابع محدود برای تأمین نیازهای نامحدود انسان به عنوان یک مسأله اساسی مطرح بوده است. دانشمندان و صاحب نظران علوم انسانی و اجتماعی در راستای یافتن پاسخ مناسب برای این سوال اساسی که چگونه میتوان میان نیاز های نامحدود بشر و امکانات محدود تعادل منطقی ایجاد کرد، تلاش های مستمری انجام داده اند. این تلاش ها عمدتاً بر محور یک نقطه اساسی متمرکز بوده و آن یافتن مکانیزم منطقی و مؤثر برای تعادل میان نیازها و منابع موجود است.

تاریخ معیشت بشر نشان داده است که تمامی تحولات اجتماعی و بسیاری از تحولات علمی و فرهنگی در جهان در پرتو منابع و امکانات اقتصادی رقم خورده است. دانشمندان علوم اجتماعی، اقتصاد را زیر بنای تمامی تحولات زندگی بشر میدانند. دین مبین اسلام نیز اهتمام ویژه‌ای به متغیر اقتصاد داشته است.

بدین لحاظ رشته اقتصاد می‌تواند یکی از مهترین رشته‌های علوم اجتماعی و زیر بنای تحولات دیگر اجتماعی محسوب گردد.

رشته اقتصاد از محدود رشته هایی است که بیشترین زمینه شغلی را بخود اختصاص داده است شاید اغراق نباشد اگر گفته شود که رشته اقتصاد در این زمینه بی رقیب است. فارغ التحصیل رشته اقتصاد علاوه بر آنکه توانایی مدیریت مؤسسات تجارتی و اقتصادی و بانک های خصوصی را پیدا میکند در عرصه خدمات دولتی نیز بیشترین وزارت های دولت به نحوی با این رشته مرتبط میشوند و حتی هیچ وزارتی را نمیتوان یافت که در بخش های مالی خود از فارغان رشته اقتصاد بی نیاز باشد.

پوهنحی اقتصاد درسال 1398 به هدف تربیه کادر مسلکی و متخصص در امور اقتصادی و مدیریت  در چوکات موسسه تحصیلات عالی نیمروز تاسیس گردیده است. در محیط پویا و پر تحول همانا داشتن پلان و دورنمایی مشخص در آینده یکی از نیازهای اساسی غرض موفقیت و کامیابی یک نهاد می تواند باشد. بناء به منظور نیل به اهداف و متبارز شدن هرچه بیشتر نقش و جایگاه پوهنحی در جامعه علمی چه از لحاظ کمی و چه از لحاظ کیفی میتواند اثرات چشمگیری در اقتصاد کشور داشته باشد.

پوهنحی اقتصاد بر اساس استراتژی پلان موسسه تحصیلات عالی نیمروز با تکیه بر نقاط قوت و با استفاده از فرصتهای  ممکن استراتژی پلان پنج ساله (1401-1405) را تهیه و تدوین نموده است.

 

دیدگاه و چشم انداز (vision)

پوهنحی اقتصاد می خواهد در آینده نزدیک از طریق تدریس، تحقیق و عرضه خدمات به عنوان یکی از معتبرترین و با کیفیت ترین پوهنحی در سطح کشور شناخته شود.  

رسالت و ماموریت (Mission)

پوهنحی اقتصاد  زمینه های دسترسی آسان، مناسب و معیاری تحصیلی را فراهم می سازد، تا جوانان کشور از این طریق با نایل شدن به اهداف علمی و تخصصی خویش، آموزش و مهارت های مورد نیاز را کسب نموده و از این طریق مصدر خدمت به کشور گردند.

ارزش های کلیدی

پوهنحی اقتصاد به منظور تدوین و تعیین اهداف توقعات و معیار های عملکرد سازمانی خود بر یک تعداد ارزش های کلیدی و مهم تکیه نموده و این ارزش ها را سر لوحه پلان ها و عملکرد های خویش قرار داده است. ارزش های کلیدی که پوهنحی خود را متعهد به رعایت آنها می داند قرار ذیل اند:

 • تخصص گرایی و شایسته سالاری
 • تعهد و مسؤلیت پذیری
 • ابتکار و نو آوری در فعالیت های تحصیلی و تحقیقی 
 • توجه به کیفیت در همه ابعاد و فعالیت ها
 • تاکید بر روحیه همکاری و کار

اهداف 

اهداف کلان: این اهداف پوهنحی ماحول محورهای استراتژیک چهارگانه تحصیلی تحقیقی تعاملی همراه جامعه و مدیریت نیروی انسانی به شرح ذیل می باشد:

 • اهداف مرتبط با استراتژی تحصیلی
  • ارایه خدمات علمی تحصیلی در بالاترین سطح ممکن برای محصلان و دیگر متقاضیان 
  • آماده نمودن امکانات تحصیلی برای رشد فردی در پوهنحی 
  • ارتقاء سطوح تحصیلی و رتب علمی اساتید پوهنحی 
  • استفاده از تجهیزات و تکنالوژی ممد تحصیلی

 

 • اهداف مرتبط با استراتژی تحقیقی
  • ارتقاء سطح توانمندی های تحلیلی و تحقیقی
  • ارتقاء فعالیت های ترویجی علمی و تحقیقی متناسب با دیپارتمنت های پوهنحی 
 •  اهداف مرتبط با استراتژی نقش پوهنحی در جامعه
  • حفظ و ارتقاء جایگاه اجتماعی پوهنحی 
  • فراهم نمودن امکانات حضور فعال موسسات متشبثین و افراد مسلکی در پوهنحی
  • انکشاف همکاری های علمی تحصیلی و تحقیقاتی با مراکز ذیربط در سطح ولایت و کشور
 • اهداف مرتبط با استراتژی مدیریت و منابع بشری
  • تعمیق فرهنگ قانون مداری و ضابطه گرایی
  • ترویج و استفاده از سیستم مؤثر ارزیابی
  • ارتقاء مدیریت منابع بشری با تاکید بر جذب، حفظ و انکشاف