موسسه تحصیلات عالی نیمروز 

ما به این باوریم، که پوهنتون نیمروز با داشتن تیم مسلکی عالی و تعهدات خویش در سطح منطقه و کشور بهترین پرورشگاه کادرهای علمی بوده و در پرتو روشنای علمی و فرهنگی گوشه و کنار کشور را درخشش می بخشد.

پیام رئیس موسسه تحصیلات عالی نمیروز

 

3 months 2 weeks ago

موسسه تحصیلات عالی نیمروز در سطح کشور یک مرکز علمی و اکادمیک بوده و از سیر علمی آن (3) سال سپری می شود با تلاش و کوشش های مردمی نظر به علاقه و ضروت مردم اینولا به علم و دانش در سال 1396 تاسیس و از طرف وزارت محترم تحصیلات عالی جهت دست یافتن به مدارج عالی تحصیلی و دور نماندن جوانان این مرز و بوم از علم و علم اندوزی منظور و ایجاد گردید.

مولانا محمد صدیق بنی کمال