اطلاعیهنمایش همه

سه‌شنبه ۱۴۰۳/۳/۱ - ۱۶:۲۷
Background image

اطلاعیه!

به اطلاع عموم محصلان پوهنځیهای چهارگانه مؤسسه تحصیلات عالی نیمروز رسانیده میشود که به اساس هدایت مقام محترم وزارت تحصیلات عالی و با همکاری معاونیت محترم علمی و امور محصلان کورسهای آموزشی زبان های ملی و بین المللی ( پشتو فارسی دری عربی و انگلیسی ) به طور رایگان در مؤسسه تحصیلات عالی نیمروز آغاز میگردد؛ بناء محصلان محترممیتوانند جهت ثبت نام با رؤسای پوهنځی های خویش ارتباط برقرار کند.

 

چهارشنبه ۱۴۰۲/۶/۸ - ۱۱:۴۴
Background image

دور ششم مسابقه کتاب‌خوانی موسسه تحصیلات عالی نیمروز برگزار می‌گردد؛

دور ششم مسابقات کتاب‌خوانی با افزایش مقدار جوایز برگزار خواهد گردید.

به اطلاع محصلین ذکور موسسه تحصیلات عالی نیمروز، محصلین تحصیلات عالی خصوصی بارک، طلاب مدارس دینی، متعلمین مکاتب و . . .

Recentنمایش همه

سه‌شنبه ۱۴۰۳/۳/۱ - ۱۶:۲۷
Background image

اطلاعیه!

به اطلاع عموم محصلان پوهنځیهای چهارگانه مؤسسه تحصیلات عالی نیمروز رسانیده میشود که به اساس هدایت مقام محترم وزارت تحصیلات عالی و با همکاری معاونیت محترم علمی و امور محصلان کورسهای . . .

چهارشنبه ۱۴۰۲/۶/۸ - ۱۱:۴۴
Background image

دور ششم مسابقه کتاب‌خوانی موسسه تحصیلات عالی نیمروز برگزار می‌گردد؛

دور ششم مسابقات کتاب‌خوانی با افزایش مقدار جوایز برگزار خواهد گردید.

به اطلاع محصلین ذکور موسسه تحصیلات عالی نیمروز، محصلین تحصیلات عالی خصوصی بارک، طلاب مدارس دینی، متعلمین مکاتب و . . .

شنبه ۱۴۰۲/۱/۱۹ - ۱۱:۰
Background image

اطلاعیه دور سوم مسابقات کتاب‌خوانی!

به اطلاع محصلین ذکور موسسه تحصیلات عالی نیمروز، محصلین تحصیلات عالی خصوصی بارک، طلاب مدارس دینی، متعلمین مکاتب و عموم‌ جوانان ولایت نیمروز رسانیده می‌شود؛

موسسه تحصیلات عالی نیمروز . . .

بسته شده نمایش همه

یکشنبه ۱۴۰۲/۴/۱۱ - ۸:۵۶

دور پنجم مسابقه کتاب‌خوانی موسسه تحصیلات عالی نیمروز برگزار می‌گردد؛

دور پنجم مسابقات کتاب‌خوانی با افزایش تعداد جوایز برگزار خواهد گردید.

به اطلاع محصلین ذکور موسسه تحصیلات عالی نیمروز، محصلین تحصیلات عالی خصوصی بارک، طلاب مدارس دینی، متعلمین مکاتب و . . .

چهارشنبه ۱۴۰۲/۲/۱۳ - ۸:۳۷

اطلاعیه ویژه‌!

دور چهارم مسابقات کتاب‌خوانی با افزایش تعداد جوایز برگزار خواهد گردید.

به اطلاع محصلین ذکور موسسه تحصیلات عالی نیمروز، محصلین تحصیلات عالی خصوصی بارک، طلاب مدارس دینی، متعلمین مکاتب و . . .

یکشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ - ۱۶:۳۶

اطلاعیه!

به اطلاع تمام فارغان طبقه ذکور انستیتوت‌ها و مراکز تربیه معلم رسانیده میشود که عنقریب امتحان کانکور اختصاصی (۱۴) پاسان سال ۱۴۰۲ از طرف اداره ملی امتحانات اخذ میگردد؛ بنا از آن عده از . . .

شنبه ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ - ۱۰:۵۱

اطلاعیه ویژه!

به اطلاع محصلین ذکور موسسه تحصیلات عالی نیمروز، محصلین تحصیلات عالی خصوصی بارک، طلاب مدارس دینی، متعلمین مکاتب و عموم‌ جوانان ولایت نیمروز رسانیده می‌شود؛

موسسه تحصیلات عالی نیمروز . . .