پلان استراتژیک

گزارش پلان تطبیقی سالانه پلان استراتژیک موسسه تحصیلات عالی نیمروز - سال ۱۴۰۱