اعلان کاریابی!

nimu_admin
Sun, Oct 08 2023 12:28 PM
554

به‌منظور تحقق اهداف امارت اسلامی افغانستان و سپردن کار به اهل آن، ریاست مؤسسه تحصیلات عالی نیمروز به تعداد (9) بست را به اعلان رقابت آزاد میگذارد.

به منظور سپردن کار به اهل آن و دریافت نیروی بشری لایق، شایسته، متخصص و صادق در سطح ادارات مرکزی وزارت و نهادهای تحصیلی، متکی به هدایت مقام محترم وزارت، مؤسسه تحصیلات عالی نیمروز بست‌های خالی خویش را به اعلان می‌سپارد.

کاندیدان واجد شرایط میتوانند فورمه های درخواستی کاریابی بست های خالی مؤسسه تحصیلات عالی نیمروز را از مدیریت عمومی منابع بشری معاونیت مالی و اداری این نهاد تحصیلی بدست آورده بعد از خانه پری و تکمیل اسناد حمایوی دوباره قبل از ختم تاریخ معینه به شعبه مربوطه تسلیم نمایند.

 

Latest news

Sun, Oct 08 2023 12:28 PM
Background image

اعلان کاریابی!

به‌منظور تحقق اهداف امارت اسلامی افغانستان و سپردن کار به اهل آن، ریاست مؤسسه تحصیلات عالی نیمروز به تعداد (9) بست را به اعلان رقابت آزاد میگذارد.

به منظور سپردن کار به اهل آن و دریافت. . .

Sat, Sep 30 2023 2:14 PM
Background image

دروس افتخاری شیوخ کرام ولایت نیمروز برای محصلین مؤسسه تحصیلات عالی نیمروز برگزار گردید.

نظر به هدایت مقام محترم وزارت تحصیلات عالی و مطابق برنامه ریاست محترم دعوت و ارشاد وزارت، دروس افتخاری شیوخ کرام برای محصلین گرامی این نهاد علمی با حضور مقام محترم ریاست مؤسسه، معاونین. . .

Tue, Sep 19 2023 3:13 PM
Background image

رئیس جدید پوهنحی شرعیات و تعدادی از کارمندان مؤسسه تحصیلات عالی نیمروز امروز رسماً به وظایف جدیدشان معرفی گردیدند.

امروز یکشنبه ۱۴۰۲.۰۶.۲۶ محترم مولوی فضل‌احمد شهیدزاده که به اساس پیشنهاد مقام محترم وزارت تحصیلات عالی و منظوری مقام عالی ریاست‌الوزرا به حیث رئیس پوهنحی شرعیات این مؤسسه، منظوری تقرر. . .

BACK TO NEWS